NEDEN SOLUCAN GÜBRESİ?

 

     Doğal gübrelerin en iyisi koyun ve keçi gübresidir. Hem kuvvetlidir hem güvenlidir, tuzluluk oranı çok düşüktür. İkinci sırada sığır gübresi gelir. Çok kuvvetli değildir, bazı tuz çeşitleri içerir. Kuş gübreleri ise çok kuvvetli olmasına rağmen bitkilere zarar verir. Çünkü kuşlarda dışkılama idrarla karışıktır ve buda gübrede tuzluluğu arttırır. O yüzden her bitkiye uygun değildir hatta çoğu bitki türünde faydasından çok zararı olur. Yarasa gübresinin niteliği sığır gübresiyle hemen hemen aynıdır.  Hep aynı yere düşen gübreler tabaka halinde birikiyor ve yarasaların idrarları da aynı yere gidiyor, sonuç olarak kuş gübresi kadar olmasa da tuz oranı fazladır.Detaylı bilgi...

ZPS GÜBRENİN GENEL ÖZELLİKLERİ

     Solucan gübresi, tohumun çimlenmesinde %40 oranında artış sağlayarak tohum maliyetini düşürür.Solucan gübresi, 15-20 gün erken fide oluşumunu ve 20-25 gün erken hasat sağlar.Solucan gübresi, ekolojik ve %100 organik olduğundan, elde edilen sebzelerde raflarda uzun ömürlü, orijinal renk, aroma ve lezzete sahip olur.Solucan gübresi, her türlü tarla, sera ve dekoratif süs bitkilerinde de organik gübre olarak toprağın verimini arttırmak, toprağı canlandırmak için kullanılır.Detaylı bilgi...

MİSYON & VİZYON

Bizler hayvancılık ve tarımda asırların birikimiyle gelen bir toplumun çocuklarıyken 1970 yıllarından sonra sanayiyle tanışıp tarıma olan sevdamızı rafa kaldırıp sanayide hızla büyüdük fakat bunun yanı sıra tarımda hızla küçüldük. Gerekli AR-GE oluşturmayıp bu cennet toprakları çoraklaştırıp kurutup kimyasallarla öldürdük. Şimdilerde tarımın, sanayinin ham maddesini oluşturduğunu ve doğa sağlığının da insan sağlığı için kök hücre olduğunu anladık. Ekili alanlar 2008-2012 yılları arasında, %3 lük oranla azalmış ve istihdamda 2000-2010 arası 7.8 den 6.1 milyona inmiş çiftçi sayısı görülmektedir. Detaylı bilgi...

Zps Yerli Tarım Projesi

HEDEF 2023

1-) 450 Bin Kadınımız 114bin erkek vatandaşımıza iş imkanı
2-) 70 yıldır ülkemiz toprakları üzerinde oynanan kimyasal zehirleme çalışmalarına son.
3-) Yüzlerce hastalığın ana kaynağını kurutma. Geleceğe sağlıklı nesiller yetiştirme.
4-) Şehirlerimizin yükünü hafifletip köylere yeniden dönüşümünü sağlama.
5-) Önce ülkemiz sonra tüm dünya insanlığına sağlıklı bir yaşam sunma.
6-) Sanayinin, sağlığın ve tabiatın ham maddesi olan tarımı yüz yıl önceki tabii değerlerine döndürüp ülkemizde ekilmedik bir karış toprak bırakmama.
7-) Ülkemiz ekonomisine yıllık doğrudan 20 milyar dolar dolaylı 50 milyar dolar katkı sağlama.
8-) 2018 yılı itibarı ile projeye katkı veren kurum ve kuruluşlar ile birlikte 2023 yılına kadar toplamda 32 bin köyümüze geri dönüşümden kendi gübrelerimizi üretme projemize start verilmiştir.
9-) Toplam 11 milyar dolarlık bu projede zerre ticari kaygı taşımıyoruz, kazananın Türk ve Dünya insanlığı başta olmak üzere; tabiatta bulunan her canlının, yer altı su kaynaklarının olacağı konsorsiyum yaptığımız kurum ve kuruluşlarca bilinmelidir.


Verdi KIRMIZIATEŞ
Zps Holding (Tiflis)
Zps Aş (Nevşehir)
Zps Ltd. Şti.