AR-GE

PANKO BİRLİK KONYA ŞEKER FABRİKASI 
ATIK REHABİLİTASYONU PROJESİ

 

SOLUCAN GÜBRESİNİN PANCAR VERİMİNE ETKİSİ


 

Konya Şeker Fabrikasından üretim artığı olarak çıkan PKF toprağı, dekantör çamuru ve arıtma çamuru ZPSTRADE atık dönüşüm sistemi ile toprak yönetmeliğine uygun değerlere getirildi. Çıkan ürün aynı zamanda iyi bir toprak düzenleyici ve gübre olarak doğrudan zirai üretimde kullanılabilir. Detaylı bilgi...

 

Solucan humusu genel itibariyle mükemmel yapısı, gözenekliliği, havalandırma özelliği, drenaj sağlama özelliği ve nem tutma kapasitesine sahip oluşuyla granül yapıda olan turba gibi bir malzemedir. Solucan suyu (Vermiwash ) ise sulu solucan humusu ile sistemde mevcut olarak bulunan solucanın algıladı sıvıdan oluşan bir malzemedir.  Detaylı bilgi...

     

SOLUCANLAR, HAYVAN GÜBRESİ 
VE BİYOKATILAR

 

MANTAR ÜRETİMİ


 

Bilimadamlarının biyokatı uygulanan soya fasulyesi tarlasından topladıkları solucanlar. Solucanlar 77 ayrı kimyasal madde için analiz edilmişlerdir ve bunlardan 20 tanesi solucanlarda tespit edilmiştir. Detaylı bilgi...

 

Kompost yüzeyini çeşitli etkenlerden koruyacak, misellerin yumaklaşıp, primordium safhasına geçmesini engellemeyecek, bilakis oluşmasına yardımcı olacak, yeteri kadar nemi tutacak, buna karşın sıkışmayacak, kaymak tabakası bağlamayacak, normal şekilde havalanmasını sağlayacak bir malzeme ile örtülür. Detaylı bilgi...

     

SÜLFİTASYON ÇAMURUNUN REHABİLİTESİ VE MISIR ÜRETİMİNDE KULLANIMI

 

KARNABAHAR ÜRETİMİNDE SOLUCAN 
GÜBRESİ KULLANIMI


 

Bu çalışma ham sülfitasyon çamurundan (presleme çamuru) elde edilen kompost, vermikompost ve tavsiye edilen dozlardaki NPK’nın Mısırdaki (Zea mays) verim parametrelerine ve büyümeye olan etkisini ölçmek için yapılmıştır. Detaylı bilgi...

 

Söz konusu deney Bangladeş Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Gazipur, Bangladeş‘te Toprak Bilimi Bölümü deneme tarlasında Ekim 2008-Mart 2009 tarihleri arasında yürütülmüştür ve vermikompost ile kompoze gübrenin karnabaharın büyümesi ve ürün verimine olan etkisi ölçülmüştür. Deneyde kar beyazı (Snowwhite) karnabahar kullanılmıştır. Detaylı bilgi...

     

KIRMIZI SOĞANDA VERİM VE KALİTE ETKİSİ

 

KİŞNİŞ BİTKİSİNDE BÜYÜME
VE BİYOKÜTLEYE OLAN ETKİSİ


 

Geleneksel soğan çiftliklerinde kullanılan kimyasal gübrenin önemli bir miktarı normalde kumla birlikte kullanılır, ki bu durum sadece maliyeti arttırmakla kalmaz aynı zamanda toprağın fiziksel özelliklerine de zarar verir. Çiftlik gübresi, kentsel katı atık kompostu ve vermikompost gibi organik gübreler bitki besini bakımından oldukça zengindirler ve tarımsal amaçlı uygulamaları sürdürülebilir gıda üretimini mümkün kılmaktadır.Detaylı bilgi...

 

Bu çalışmanın temel amacı solucan gübresi ve biyostimülantın kişniş bitkisinin büyümesi ve bitki boyu, bitki yaş ağırlığı, bitki kuru ağırlığı ve biyokütle verimine olan etkisini belirlemektir.Detaylı bilgi...

     

İNGİLİZCE AR-GE ÇALIŞMALARI VE MAKALELER

 

MEZBAHA ARTIKLARI VE SOLUCANLAR


 

Vermikompost solucanları hakkında İngilizce AR-GE çalışmaları ve makalelere bu bölümden ulaşabilirsiniz. Mevcut yayınların çevirileri yapıldıkça AR-GE bölümünde yayınlanacaktır. Detaylı bilgi...

 

Bu çalışma mezbaha atıklarında, bu atıklarla beslenen kuşlarda ve bu atıkların bulunduğu bölgede yaşayan solucanlarda bulunan patojenlerin ve antibiyotiklere direnç gösteren bakterilerin araştırılması için yapılmıştır. Çalışmanın özellikle solucanların patojenlerle olan etkileşimleri kısmı bizim açımızda önem arz etmektedir. Detaylı bilgi...

     

VERMİKOMPOSTUN FOSFOR BİÇİMLERİ

 

BAKTERİLER VE FOSFAT KAYASI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ


 

Solucan gübresi üretimi ve fosfat kayası uygulaması NaHCO3-Pi oranının yükselmesini sağlamıştır. Solucan gübresi üretimi sürecine eklenen fosfat kayası NaHCO3-Po oranını belirgin bir biçimde yükseltmiştir. Yapılan tüm uygulama deneylerinde solucan gübresi üretimi NaOH-Pi oranının önemli ölçüde artmasını sağlamıştır. Fosfat kayası uygulaması ve solucan gübresi üretimi aynı zamanda HCl-Pi oranının da her iki organik kaynakta da artmasını sağlamıştır. Detaylı bilgi...

 

Toprakta fosfor eksikliğinin giderilmesinde fosfor çözücü mikroorganizmaların kullanımı, sürdürülebilir tarım ve çevreye dost tarım sisteminde bitkinin fosfor alımına önemli derecede etki etmektedir. Detaylı bilgi...

     

ÇEŞİTLİ SOLUCAN TÜRLERİNDE 
VÜCUT SIVISI ANALİZİ

  SOLUCAN HUMUSUNUN PATATES YUMRUSUNDA BÜYÜME VE VERİME ETKİSİ

 

Savunma mekanizmalarının yardımıyla, yaşadıkları ortamlarında her an patojen mikroorganizmaların istilasıyla karşı karşıya olan toprak solucanları, evrimin en eski dönemlerinden bu yana varlıklarını sürdürebilmiştir. İnsanoğlu için ölümcül olan bazı mikroorganizmalar toprak solucanları için yaşamlarını destekleyici özelliktedir. Toprağı havalandırmada iş gördükleri bilinen bu hayvanlar Venezüella’da, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının iyileştirilmesinde doğal ilaç olarak kullanılmaktadır. Detaylı bilgi...

 

Sonuçlar göstermiştir ki, en yüksek bitki boyunun, gövde ve yaprak kuru ağırlığının, Yaprak Kesit Endeksi (Leaf Area Index [LAI]), kuru ve yaş yumru ağırlığının, toplam yumru ağırlığının, yumru sayısının, yumru çapının, yumru azot yüzdesinin, yumru potasyum yüzdesinin ve yumru fosfor yüzdesinin 150 kg N ha-1 uygulamasından elde edilmiştir. Veriler aynı zamanda, 12 ton ha-1 oranında uygulanan vermikompostun, kontrol uygulaması ile karşılaştırıldığında, bitki boyu hariç diğer tüm özellikler üzerinde teşvik edici etkisi olduğunu göstermektedir. Detaylı bilgi...