ZPS GÜBRE VE DİĞER GÜBRELER

ZPS GÜBRE VE DİĞER GÜBRELER


ZPS SOLUCAN GÜBRESİ İLE DİĞER DOĞAL GÜBRELER ARASINDAKİ FARK VE ÜSTÜNLÜK 

Doğal gübrelerin en iyisi koyun ve keçi gübresidir. Hem kuvvetlidir hem güvenlidir, tuzluluk oranı çok düşüktür. İkinci sırada sığır gübresi gelir. Çok kuvvetli değildir, bazı tuz çeşitleri içerir. Kuş gübreleri ise çok kuvvetli olmasına rağmen bitkilere zarar verir. Çünkü kuşlarda dışkılama idrarla karışıktır ve buda gübrede tuzluluğu arttırır. O yüzden her bitkiye uygun değildir hatta çoğu bitki türünde faydasından çok zararı olur. Yarasa gübresinin niteliği sığır gübresiyle hemen hemen aynıdır.  Hep aynı yere düşen gübreler tabaka halinde birikiyor ve yarasaların idrarları da aynı yere gidiyor, sonuç olarak kuş gübresi kadar olmasa da tuz oranı fazladır.

Tarımda hayvan gübresi çok eskiden beri kullanılmaktadır ama geçmişteki bu tecrübeye çokta bağlanmamak gereklidir çünkü onların başka bir seçeneği yoktu. Taze hayvan gübresi bilimsel olarak bakıldığında gübre olarak faydalı değil zararlıdır. Yanmış gübrede ise; ne kadar yanmış olursa olsun içinde bulunan zararlı elementler yok olmaz ve bitkiler için gereksiz birçok hastalık kaynağı parazitler barındırır. Bu parazitlerden kurtulmak için kimyasal ilaçlar kullanmak zorunda kalınır ve bu kimyasallarda başta toprağa sonra bitkilere dolayısıyla ürünlere ve bizlere geçecektir.

Solucan gübresinde tuzluluk sıfırdır ve bu oran solucanların ne ile beslendiğiyle doğru orantılı olarak değişse de sıfıra çok yakındır. Solucanların beslenmelerine bağlı olarak gübre kalitesi çok üstünde olabilir. Her şey solucan gübresi üreticilerinin elindedir. Çağımızda gübresi kullanılabilecek hayvanlara sıradan yemler yediriliyor bu sebeple hayvan gübreleri eski kalitesinde değildir. Solucan gübresi her yönden hayvan gübresinden daha kaliteli ve üstündür. Çağımızda Solucan gübresi üretimini hakkıyla yapabilenler ürettiği gübreyi koyun gübresinden 3-5 misli daha pahalı fiyattan satmayı hak eder. Çünkü usulüne uygun olarak üretilmiş solucan gübresinin besleyiciliği mükemmeldir, ayrıca hiçbir bitkiye hiçbir şekilde zarar vermez. Solucan gübresi toprak özelliklidir, diğer gübrelerde bu özellik yoktur. Yani bitkiler sırf solucan gübresi içinde toprakta yetişiyor gibi yetiştirilebilir, kökleri yakmaz bitkileri zehirlemez çürütmez. Diğer gübreleri bırakın böyle kullanmayı, toprağa karıştırma oranı biraz fazla olsa kökleri yakar zehirler.

ZPS SOLUCAN GÜBRESİ İLE HAYVAN GÜBRESİ ARASINDAKİ GENEL FARKLAR

 • Hayvan gübresi için genel olarak tanım ve özellikler; Katı ve sıvı hayvan dışkısıdır. Bitkilerin ihtiyacı olan makro ve mikro elementleri, potansiyel olarak içerir. Bol miktarda ot tohumu, bitkiyi hasta edecek mikro organizmalar içerir.
 • ZPS solucan gübresi tanım ve genel özellikler; Solucanların organik atıkları veya hayvan dışkılarını işlemesi sonucu ortaya çıkan üründür. Toprağın ihtiyacı olan, doğal yaşamsal maddeler içerir. Toprağa değerlilik kazandıran humus oranı hayvan gübresinden 4-8 kat daha fazladır. Tamamen bitkilere yararlı biyolojik aktif maddeler içerir. Solucan gübresinde toprağın verimliliğini yaratan eşsiz, yararlı mikro organizmalar yaşar. Nemi uzun süre tutar ve gerektikçe bitkiye aktarır. Zararlı mikro organizmalar, ot tohumları, parazit yumurtaları ve diğer hastalık yapıcı maddeler içermez. Toprak renginde ve kokusuzdur.
 • Hayvan gübresi; organik gübre olarak doğrudan veya çürütülerek kullanılır.
 • ZPS solucan gübresi; Her türlü tarla, sera bitkileriyle dekoratif ve çiçekli süs bitkilerinde organik gübre olarak toprağın verimini artırmak (toprağı canlandırmak) için kullanılır.
 • Hayvan gübresi için uygulama; İçinde bulunabilecek ve toprağa zarar verebilecek ot tohumları, parazit yumurtaları, mikro organizmalar, ağır metaller, hasta hayvanları tedavide kullanılan ilaç kalıntıları mutlaka kontrol ettirilmelidir. Taze dışkı kesinlikle kullanılamaz, bekletilerek yanması sağlanmalıdır. Her yıl toprağa 3-4 ton/da uygulanmalıdır.
 • ZPS solucan gübresi için uygulama; Uluslararası standartlara göre, kullanımında hiçbir sınırlama yoktur. Diğer organik gübrelere oranla oldukça az miktarda uygulanır. En az 2 yıl uygulanırsa topraktaki etkisi 3-5 yıl devam eder. Kesin kullanım miktarı ve zamanı yoktur, istenildiği zaman istenildiği kadar kullanılabilir ve etkisini gösterir. Bitkinin tohum ekiminden ürün vermesine kadar her dönemde uygulanabilir, ürün verimini ve kalitesini artırır. Toprağa dengeli karıştırılması etkisini azami artırır. Özelliklerini aşırı soğuklarda toprağın donması nedeniyle bile kaybetmez.
 • Hayvan gübresinin toprak ve bitki üzerindeki etkileri; Bitkiye besleyici maddeler sağlar, büyüme ve gelişimini hızlandırır. Toprağa karışan gübrenin içten yanması sonucu bitkinin köklerini yakarak ölümüne neden olur. Bitkilerin çeşitli hastalıklara yakalanma derecesini artırır.
 • ZPS solucan gübresinin toprak ve bitki üzerindeki etkileri; Temel vitaminler, aminoasitler, enzimler, hormonlar ve büyüme uyarıcılarıyla bitki ve toprak için tam bir dengeli beslenme sağlar. Hastalıklara karşı bitkilerin bağışıklık sistemini güçlendirir. Bitkiye, toprak stresine, zararlılara, değişken iklim şartlarına ve toprağın olumsuz etkilerine karşı direnç kazandırır. Hızlanan ve artan tohum canlılığı, uyanma ve çabuk köklenmeyi geliştirir. Bitkinin gelişimini hızlandırır ve kaliteli ürün artışı sağlar. Hastalıklı bitkileri hızla iyileştirir. Zararlı maddelerin, hastalık yapan organizmaların hasar verdiği hücreleri hızla kurtarıp eski hale getirir. Ekim alanında her yıl değişik ürün ekmeye (rotasyon) gerek yoktur. Toprağı nadasa bırakmayı gerektirmez.
 • Hayvan gübresi kullanıldığında verimlilik; Verimi % 20-30 artırır. İnsan sağlığı açısından zararlı nitrat ve diğer zararlı maddeleri azaltır. Bitkilerin topraktan aldığı çeşitli hastalıkların üründe de oluşması mümkündür. Raf ömrü solucan gübresiyle üretilen ürüne göre daha kısadır. Ürün kalitesi oldukça düşüktür.
 • ZPS solucan gübresi kullanıldığında verimlilik; Verimi 2-3 kat artırır. Olgunlaşma süresini 2-3 hafta daha erkendir. İçindeki nitrat miktarı, diğer gübrelerle ürünlerden birkaç kat daha düşüktür. Raf ömründe belirgin bir artış sağlar. İçindeki insan sağlığı için çok gerekli olan, vitaminler, şekerler, vitamin ve diğer biyoaktif maddelerin miktarını artırır. İnsan sağlığı için zararlı hiçbir madde içermeyen ekolojik, organik ve %100 doğal ürün oluşmasını sağlar. Ürünü doğal tat, renk, aroma ve kalitesine kavuşturur.

ZPS SOLUCAN GÜBRESİ İLE KİMYASAL GÜBRE ARASINDAKİ GENEL FARKLAR

 • Kimyasal gübrelerin içeriği ve genel özellikler; Çoğunlukla bir element içerirler (Örneğin üre nitrojen içerir) veya maksimum iki element içerirler (Örneğin DAP nitrojen ve fosfor içerir). Gerekli tüm besinleri tek tip bir kimyasal gübrede bulmak mümkün değildir. Bitki için gerekli olan Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg) & Sülfür (S) içermemektedir. Bitki için ihtiyaç olan Çinko (Zn), Boron (B), Manganez (Mn), Demir (Fe), Bakır (Cu), Molybdenum (Mo) ve Klor (Cl) içermez. Her kullanılışta toprağın Ph dengesini biraz daha bozarak tuzlanmayı ve alkalini arttırır. Toprakta su dengesizliği yaratarak bitkide beslenme farklılıklarına yol açar. Toprak ve bitki için gerekli olan organik karbon içermez. Toprağın su tutma kapasitesini azaltır. Toprağın dokusunu bozarak havalandırma özelliğini yitirmesine yol açar. Biyolojik aktivasyonu yok ederek verimliliği her kullanımda biraz daha azaltır. Ve her seferinde geride daha güçsüz bir toprak bırakarak bir sonraki ekim için daha fazla miktarlar kullanmayı gerektirir. Yapay büyüme hormonu içermektedir ve böylece ürünlerde organik koku ve lezzet barındırmaz.
 • ZPS solucan gübresinin içeriği ve genel özellikler; Bitkiler için yeterli miktarda Nitrojen, Fosfor ve Potasyum ihtiva eder. N(azot), P(fosfor), K(potasyum) yönünden bir bitkiye gerekebilecek kadar içeriğe sahiptir. Bitki için yeterli miktarlarda Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg) & Sülfür (S) içermektedir. Bitki için yeterli miktarlarda Çinko (Zn), Boron (B), Manganez (Mn), Demir (Fe), Bakır (Cu), Molybdenum (Mo) ve Klor (Cl) içerir. Toprağın Ph dengesini korumaya yardımcı olur ve tuzlanmanın ve alkalin kontrolünü sağlar. Topraktaki su oranını dengelemeye yardımcı olarak bitkinin beslenme adaptasyonunu arttırır. Çok yüksek miktarda organik karbon ve humus içererek toprak kalitesini arttırır. Toprağın su tutma kapasitesini arttırır. Toprağın dokusunu zenginleştirerek havalandırma özelliğini pekiştirir. Çok yüksek miktarda biyolojik aktivasyon barındırır, bu şekilde düzenli bir kullanımdan sonra her ekinde daha az gübreleme gerekecektir. Yeterli miktarda doğal hormonla ürünlerin yetişmesine ve üretimine yardımcı olur. Ürünler %100 organik olarak yetiştiğinden tadı lezzeti tamdır.