HABERLERTARIM ÜRÜNLERİMİZ DÜNYA SOFRALARINDA

2002 yılında 4 Milyar Dolar olan tarım ürünleri ihracatı, 2013 yılında 17,7 Milyar Dolara ulaştı. 

2013 yılında gıda maddeleri dış ticareti 5,9 Milyar dolar fazla verdi.

Ülkemiz, Dünya tarımsal üretiminde 31 üründe, ihracatta ise 21 üründe ilk 5'te yer aldı.

2002 Yılında 161 ülkeye 1.484 tarım ürünü,
2013 Yılında 192 ülkeye 1.681 çeşit tarım ürünü ihraç edildi.


TARIM BÜYÜDÜ TÜRKİYE BÜYÜDÜ

Tarım Sektörü küresel krizlere ve şiddetli kuraklıklara rağmen Son 10 yılın 9'unda büyüyerek, Son 50 yılın en istikrarlı dönemine ulaştı.​


 

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI (KKYDP) EKONOMİK YATIRIM BAŞVURULARI UZATILDI

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde(2014/43) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2015/5) 28/01/2015 tarih ve 29250 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Resmi Gazete İçin Tıklayınız.​

     

SON 11 YILDA BİRÇOK BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRÜNÜN ÜRETİMİNDE REKOR ARTIŞLAR YAŞANDI​…

 

AR-GE DESTEK PROGRAMI 10. PROJE BAŞVURU ÇAĞRISI (SON BAŞVURU TARİHİ 1 NİSAN 2015)Tahıl Üretimi

2002 yılında 30,8 milyon ton iken,
2013 yılında 37,5 milyon tona ulaştı.
Son 11 yıldaki artış  % 21,6
Mısır (Dane) Üretimi
2002 yılında 2,1 milyon ton iken,
2013 yılında 5,9 milyon tona ulaştı.
Son 11 yıldaki artış % 181
Çeltik Üretimi
2002 yılında 360 bin ton iken,
2013 yılında 900 bin tona ulaştı.
Son 11 yıldaki artış % 150
Ayçiçeği Üretimi
2002 yılında 850 bin ton iken,
2013 yılında 1 milyon 523 bin tona ulaştı.
Son 11 yıldaki artış %79,2
Toplam Meyve Üretimi 
2002 yılında 13,3 milyon ton iken, 
2013 yılında 17,9 milyon tona ulaştı.
Son 11 yıldaki artış %35,6

Turunçgiller Üretimi
2002 yılında 2,5 milyon ton iken,
2013 yılında 3,7 milyon tona ulaştı.
Son 11 yıldaki artış %47,7
Muz Üretimi
2002 yılında 95 bin ton iken,
2013 yılında 215,5 bin tona ulaştı.
Son 11 yıldaki artış %126,8
Kayısı Üretimi
2002 yılında 315 bin ton iken,
2013 yılında 780 bin tona ulaştı.
Son 11 yıldaki artış % 147,6
Kiraz Üretimi
2002 yılında 210 bin ton iken,
2013 yılında 494 bin tona ulaştı.
Son 11 yıldaki artış % 135,4
Hayvansal Üretim
Süt Üretimi
2002 yılında 8,4 milyon ton iken,
2013 yılında 18,2 milyon tona ulaştı.
Son 11 yıldaki artış % 116,7
Kırmızı Et Üretimi
2002 yılında 420,5 bin ton iken,
2013 yılında 996,1 bin tona ulaştı.
Son 11 yıldaki artış % 136,9
Beyaz Et Üretimi
2002 yılında 726 bin ton iken,
2013 yılında 1 milyon 758 bin tona ulaştı.
Son 11 yıldaki artış %142,1
Su Ürünleri Yetiştiricilik Üretimi
2002 yılında 61 bin ton iken,
2013 yılında 233 bin tona ulaştı.
Son 11 yıldaki artış 281,9

  Tarımsal Ar-Ge Proje Destekleri

Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, çiftçiler, tarımsal sanayiciler ile ihracatçılara aktarılması ve tarım sektöründeki örgütlerin Ar-Ge kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge projelerine geri ödemesiz doğrudan destekleme ödemesi vermektedir.

5488 sayılı tarım kanuna bağlı olarak çıkartılan Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ kapsamında, tarım sektörünün ihtiyacı olan konularda üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, çiftçi örgütleri ve özel sektör tarafından yürütülen Ar-Ge projeleri desteklenmektedir.

Bakanlık Ar-Ge proje desteklerine 2007 yılından itibaren başlanmış olup, Proje başvurusu, projelerin değerlendirilmesi ve kabul edilen projelerin izlenmesi ile ilgili olarak Sekretarya görevi Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından yürütülmektedir. 

Her yıl Bakanlığımız ve TAGEM web sayfasında ilana çıkılmaktadır. Ar-Ge desteğinden yararlanmak isteyen kurum ve kuruluşlar belirtilen süre içerisinde proje tekliflerini sunmaktadır. Tebliğ kapsamında oluşturulan Sekretarya, Bilim Komitesi ve Değerlendirme Kurulu tarafından uygun görülenler proje sahipleri ile sözleşme imzalanarak projeler yürürlüğe girmektedir.

Projelerin hazırlama sürecinde; aşağıda mevzuat bölümünde yer alan Ar-Ge tebliği, Ar-Ge Harcamalarına İlişkin Usül ve Esaslar, Öncelikli Ar-Ge Konuları, Ar-Ge Proje Sözleşme Metni, Devam Eden ve Sonuçlanan Projeler ile diğer başlıkların gözden geçirilerek dikkate alınması gerekmektedir. 

Bu Program Kapsamında Yapılacak Başvurularda Dikkat Edilecek Hususlar:

1- Proje Başvuruları aşağıda verilen Proje Başvuru Formu formatına uygun olarak hazırlanmalıdır.

2-   Proje başına verilebilecek destek üst limiti KDV dahil 300.000 TL'dir.

3-  Proje Başvuru Formu bir suret hazırlanmalı, tüm imzalar eksiksiz olmalı, poşet dosya kullanılmadan karton klasör içerisine delinerek takılmalıdır.

4- Projenin içeriğinde bulunan tüm belgeler (proforma fatura, teknik şartname vb.) ile projenin Word dokumanı klasörle birlikte teslim edilmelidir. Ayrıca projeye ilişkin tüm belgelerin ve projenin Word dokümanının bir adet CD'ye kaydedilmiş dijital kopyası da başvuru formuna eklenmelidir.

5- Proje önerisi Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne (TAGEM) (Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Kampüsü İstanbul Yolu Üzeri, No:38, 06171 Yenimahalle / ANKARA) hitaben yazılmış kurum üst yazısı ile birlikte, elden, kargo veya posta yolu ile ulaştırılmalıdır.

6- Projelerin değerlendirmeye alınabilmesi için 1 Nisan 2015 tarihi mesai bitimine kadar TAGEM'e ulaştırılması esastır. Posta ve kargodan kaynaklanan gecikmelerden TAGEM sorumlu değildir.

Ayrıntılı Ar-Ge Destek Programları İçin Tıklayınız.

 

DAHA KÜÇÜĞÜNÜ AVLAMAYALIM, 
ALMAYALIM, SATMAYALIM