MEZBAHA ARTIKLARI VE SOLUCANLAR

MEZBAHA ATIKLARINDA VE HAYVANLARDA PATOJENLER 
VE ANTİBİYOTİĞE DİRENÇLİ BAKTERİLER


Mezbaha Atıkları, Solucan ve Marabou Leyleklerini İçeren Bir Çalışma

Bu çalışma mezbaha atıklarında, bu atıklarla beslenen kuşlarda ve bu atıkların bulunduğu bölgede yaşayan solucanlarda bulunan patojenlerin ve antibiyotiklere direnç gösteren bakterilerin araştırılması için yapılmıştır. Çalışmanın özellikle solucanların patojenlerle olan etkileşimleri kısmı bizim açımızda önem arz etmektedir. 


Yapılan çalışma netice itibariyle özet olarak şunu göstermektedir: 

Solucanlar içinde yaşadıkları ortamdaki patojenleri vücutlarına alabilirler. Bu patojenler solucanlar aracılığıyla taşınabilir. Ancak zaman içinde gerek solucanların içinde bulundukları ortamda gerekse de solucanların vücutlarına giren patojenlerin yoğunluğunda azalmanın olduğu da görülmüştür. Bu arada bir ek olarak şunu belirtmek gerekir ki, burada yapılan ölçümler patojenlerin bulaştığı toprak ve solucanların doğrudan ölçümüne dayanmaktadır. Eğer patojen bulaşmış malzemeler önceden fermantasyondan yani ısıl işlemden geçirilirse patojenlerin azalma ve zaman içinde yok olma olanağı daha net olarak öne çıkmaktadır.